Use Code "KHARIF3" & get 3% Discount on Orders Above Rs. 4999/-    |     Use Code "KHARIF5" & get 5% Discount on Orders Above Rs. 14999/-    |     Free Delivery on Orders Above Rs. 1199/-    |     Deliveries may take longer than normal due to Lockdown

Menu
0

AGRI TIPS

10-06-2021

వంగ  పంట వేరులకి మట్టి ద్వార కలిగే వ్యాధుల నియంత్రణకు రసాయనకలతో చికిత్స

వంగ మొలకలు నాటడానికి ముందు మొలకల వేరులకి రసాయానికల మిశ్రమంతో చికిత్స చేసినట్లయితే, నాటిన తర్వాత మట్టి ద్వారా కలిగే వ్యాధులు వేరు కుళ్ళు, విల్ట్ లాంటి సమస్యలను పంట పై దాడిని అరకట్టొచ్చు.

 

 

వంగ మొలకలు నాటడానికి  5 నిమిషాల ముందు కింది సూచింన రసాయనాలు లేదా రసాయన కలయికలతో   మొలకల వేరులని ముంచండి.

 

Root treatment

 

 

రిడోమిల్ గోల్డ్ 2 గ్రాము /లీ నీరు లేదా రిడోమెట్ - 1 గ్రాము /  లీ నీరు + ఇండోఫిల్ ఎం - 45 - 1 గ్రాము / ఎల్. నీటి లేదా అలియెట్ - 1 గ్రాము / లీ నీటిలో మిశ్రమ చెయ్యాలి.

 

Chemical treatment

గమనిక: రసాయనాల కలయికలను ఒక్కసారి మాత్రమే ఉపయోగించవచ్చు.

 

Created by:

N. Sharmila Reddy (SME)

మరింత సమాచారం కోసం 8050797979 కు కాల్ చేయండి లేదా 180030002434 కు కార్యాలయ సమయంలో 10 AM నుండి 5 PM వరకు మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వండి.   

---------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

____________________________________________

09-06-2021

रस चूसक कीटो का सर्वोतम जैविक कीट नियंत्रण -

 

रस चूसने वाले कीट जैसे माहु, चेपा, तेला, सफ़ेद मक्खी, पर्ण सुरंगक मीली बग्स आदि सभी प्रकार की फसलों में कई तरह से फसल को प्रभावित करते हैं जैसे पौधे की पत्तियों, फलों या तनों पर सफेद, भूरा या लाल धब्बे, पत्तियों का मुड़ना, विकृत फल, सामान्य रूप से मुरझाना, भूरा होना आदि। कई बार इनमें से कुछ कीट कई प्रकार के पौधों के विषाणुओं जैसे कि जेमिनी वायरस या लीफ कर्ल वायरस, बड नेक्रोसिस या टमाटर स्पॉटेड विल्ट वायरस को कई सब्जियों की फसलों में प्रसारित करने के लिए महत्वपूर्ण वाहक भी होते हैं।

                             

समय के साथ रासायनिक कीटनाशकों के लगातार उपयोग के कारण, इनमें से कई कीट कीटनाशकों के प्रतिरोधी बन गए हैं। और साथ ही, पर्यावरण पर रासायनिक कृषि-आदानों के बहुत सारे हानिकारक प्रभाव हैं।

चूसने वाले कीड़ों को नियंत्रित करने का प्रभावी और सुरक्षित तरीका एग्रोकिल से प्राप्त किया जा सकता है।

1 लीटर पानी में 2.5 से 3.0 मिली एग्रो-किल मिलाएं और छिड़काव करें। (खुराक फसल और जलवायु के अनुसार भिन्न हो सकती हैं )

                                            

बेहतर परिणाम के लिए सप्ताह में एक बार छिड़काव करें और अधिक प्रकोप होने पर चार दिन के अंतराल पर छिड़काव करें।

 Created By:

Minal Patni

Agri Advisor

अधिक जानकारी के लिए कृपया 8050797979 पर व्हाट्सएप्प करें या कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 180030002434 पर मिस्ड कॉल दें l

 _____________________________________________________________

अस्वीकरण: उत्पाद का प्रदर्शन निर्माता के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग के अधीन है। उपयोग करने से पहले उत्पाद  के संलग्न पत्रक को ध्यान से पढ़ें। इस उत्पाद का उपयोग / जानकारी उपयोगकर्ता के विवेक पर है |

******************************************************************************************

09-06-2021

BEST ORGANIC PEST CONTROL OF SUCKING INSECTS

 

Sucking insects like Aphids, Whitefly, Jassids, Leaf miner, Thrips, Mealy Bugs and many more have been a long-known problem in crops. These insect pests affect the crop in a number of ways. Aphids, whiteflies mealy not only reduces plant growth and development they also leave gummy honey dew leading to sooty mould making plant parts black and dirty.  Sucking insects like thrips and jassids suck the juice of the leaves leaving them curly and pale coloured. Whichever the sucking insect attack leads to reduction in plant growth and development with poorer yields. Many times some of these pests are also important vectors, for transmitting a range of plant viruses like gemini virus or leaf curl virus, bud necrosis or Tomato spotted wilt virus in many of the vegetable crops.

                        

Over a period of time due to persistent use of chemical pesticides, many of these insects have become resistant to pesticides applications. There are a lot of harmful effects of the chemical Agri-Inputs on the produce as well as the environment.

 Effective and safe method of controlling the sucking insects may be achieved with AGROKILL.

Mix 2.5 to 3.0 ml Agro-kill in 1 liter of water and spray. (Doses can be varied according to crop and climate)

                                   

For better results, spray once in a week and during heavy infestation spray at four days interval.

Created By:

Minal Patni

Agri Advisor

For more information kindly whatsapp on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

*****************************************************************************

07-06-2021

Chemical root treatment to control soil borne diseases in brinjal crop

 

Seedlings

 

Initial root treatment with certain chemicals may reduce the soil borne diseases after transplanting.

 

Root treatment

 

Dip the Brinjal seedling roots in following chemicals or chemical combination for 5 minutes before transplanting to the main field.

Ridomil gold 1 gm/ L OR Ridomet - 1 gms/ ltr of water + Indofil M -45 – 1 gms/ltr of water OR Aliette – 1 gms/ltr of water.

 

Chemicals to treat seedling roots

 

Note: Chemical solution can be used only once.

 

Created By: 

N.Sharmila

SME, FAS Team.

 

For more information kindly whatsapp on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

               **********************************************************************

 

 

29-05-2021

      మిర్చి పంటలో నల్లి వల్లన వచ్చే ఆకు క్రింది ముడతని నివారించండి

 •  మిరప  పంటపై   నల్లి  దాడి  చేయడం  వల్లన  ఆకులు  క్రిందకి  ముడుచుకుంటాయి  మరియు   మొక్కల   పెరుగుదలను    నిలిపివేస్తుంది.  తీవ్రమైన ముట్టడిలో, సాధారణంగా  కాండం  మరియు   పండ్ల  చర్మంపై  మచ్చలు  కనిపిస్తాయి. 

     

]

 మిరపపంటలో ఆకు  క్రింది ముడతను నిర్వహించడానికి క్రింది రసాయనాలను ఉపయోగించండి:

ఓమైట్   2 మి.లీ   లేదా  మైడెన్ 1-1.5 మి.లీ  లేదా   ఒబెరాన్ 1-1.5 మి.లీ  లేదా    అబాసిన్ -1 మి.లీ

Created By: 

Beri .Sreelatha

SME, FAS Team.

                          *******************

 

మరింత సమాచారం కోసం దయచేసి 8050797979 కు కాల్ చేయండి [10 AM నుండి 5 PM] లేదా 180030002434 కు మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వండి

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

  

***********

29-05-2021

CONTROL  LEAF CURL DUE TO BROAD MITE ATTACK IN CHILLI CROP

Broad mites attack on chilli crop leads to backward curling of leaves and stop the growth of the plant.In severe infestation, commonly the scars appear on the stem and fruit skin.

  

To manage leaf curl due to broad mite following chemicals can be used:

Omite 2 ml  OR Maiden 1-1.5 ml OR Oberon 1-1.5 ml OR Abacin -1 ml

Created By: 

Beri .Sreelatha

SME, FAS Team.

 

For more information kindly whatsapp on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

               **********************************************************************

24-05-2021

Pod Borer [Helicoverpa armigera]: Major Pest of Green and Black Gram crops

                                        

Control & Management-

 1. Pheromone traps for HELICOVERPA ARMIGERA ‘funnel traps with Helic-O-lure about 15numbers / ha.         

                              

     2. Spray any one of the following insecticides-

 Plethora 2 ml or EM1 0.5 gm or Belt Expert 0.5 ml / liter of water.

              Chemical control of Pod Borer

Created By: 

Minal Patni

Agri Advisor 

 

For more information kindly whatsapp on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

               **********************************************************************

22-05-2021

            Root treatment to treat soil borne diseases in brinjal crop

 • Root treatment to treat soil borne diseases in brinjal crop.

     Fusarium, Phythium symptoms

 • Initial root treatment with certain fungicides may reduce the soil borne diseases after transplanting.
       Root dipping treatment
 • Treat the seedlings roots with biological agents like Trichoderma viridae (Ecoderma)-10 gms/ ltr of water, Pseudomonas florescens (Ecomonas)-10gms/ltr of water, Bio- Jodi-10 gms/ltr of water, Bacillus subtilis (Mildown)-2ml/ltr of water.
 • Dip the seedling roots for 10 minutes before transplanting to the main field.
 • Use same biological products to fertigate/drench after 20 days of transplanting.
           Biological agents

Created   by:

N. Sharmila Reddy

SME, FAS Team.

 

For more information kindly whatsapp on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

                         *******************************************


21-05-2021

మిరపలో జెమిని వైరస్ (ఆకు ముడత )వ్యాధి  నిర్వహణ:

 

 • మిరప ఆకు కర్ల్ - ముర్దా వ్యాధి  భారతదేశంలో  మిరపకాయ  యొక్క అత్యంత వినాశకరమైనవ్యాధి.  మిరపకాయలోని  జెమిని  వైరల్  ఇన్ఫెక్షన్ల  యొక్క సాధారణ లక్షణాలు    ఆకుకర్లింగ్, లీఫ్రోలింగ్, ముడతలు, ఇంటర్వీనస్ ప్రాంతాల దహనం, ఇంటర్వీన్స్ ,   మరియు    పెటియోల్స్ యొక్క  గట్టిపడటం   మరియు  వాపు. ఆకులరద్దీ, మిరపమొక్కలపెరుగుదల   కుంగిపోతుంది.

               

 • ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వైట్ ఫ్లైస్ ద్వారా సంక్రమిస్తుందని అంటారు .
మొదటికలయిక
 • వి  - బైండ్ - 3 ఎంఎల్ /లీ +  మాగ్నమ్- 0.5 గ్రామ్  +    సంభ్రమ -1 టాబ్లెట్  /15  లీటరు  నీరు

  రెండవకలయిక :
 •  పర్ఫెక్ట్ 1 ఎంఎల్ / ఎల్ + ఎకోనీమ్ప్లస్ 1% - 1 ఎంఎల్ / లీటరు  నీరు
                                    
Created   by:

Sreelatha Beri

SME, FAS Team.

 • మరింత సమాచారం కోసం దయచేసి 8050797979 కు కాల్ చేయండి లేదా 180030002434 కు ఆఫీసు సమయంలో 10 AM నుండి 5 PM వరకు మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వండి

   

            --------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

                     ____________________________________________

21-05-2021

Management of   Gemini virus (Leaf Curl Virus) in Chilli 

 

Chilli leaf curl - murda disease is a most destructive disease of chilli in India.

 • The typical symptoms of the gemini viral infections in the chilli are leaf curling, leaf rolling, wrinkling, scorchings of interveinous areas, Thickening and swelling of interveins and petioles. Gathering oo crowding of leaves, stunted growth of the chilli plants.

 

 • This viral infection is known to be transmitted by white flies

 

First combination

Second Combination

                     

Created   by:

Sreelatha Beri

SME, FAS Team.

For more information kindly whatsapp on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

                         *******************************************

20-05-2021

MANAGE PAPAYA RING SPOT VIRAL DISEASE (PRSV)

 

                                

PRSV is one of the important viral disease which cause major crop loss. Appearance of pale apical leaves, ring spots on fruits and oil specks on the leaf petioles and stem.

                   PRSV on fruits

It is said that it transmitted by sucking insects like aphids, thrips and white flies.

Management

Following chemicals combinations may be tried

1st  Spray

V-bind viricide-2ml/lt + Magnum Mn-0.5gm /lt of water.

 

                        Virus control in papaya

2nd  Spray

Perfekt-15 mL + Econeem plus-15 mL + Sambrama 1 tablet in 15 litres of water.

                        Virus control 2

Created by:

Vanitha K . 

SME, FAS Team.

For more information kindly whatsapp on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

                                **********************************

20-05-2021

मिर्च की फसल में थ्रिप्स (तेला) का समन्वित कीट नियंत्रण 

 

फसल में यह कीट कोमल पत्तियों, कलियों, तनो व फलो का रस चूसते हैंl जिसके कारण पत्तियां मुड़कर कटोरी के आकार की हो जाती हैं l अधिक प्रकोप होने पर पुरे पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं l

                                    

समन्वित कीट नियंत्रण -

 • रीजेंट 2 मिली या एडमायर ०.3 ग्राम या अलीका ०.4 ग्राम / लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें l                                                                                                        
 • जैविक नियंत्रण में ऐकोनीम 10000 पीपीएम वाला 1 मिली या थ्रिप्स रेज़ 1 -2 मिली / लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं l

                                         

 • इसके प्रबंधन के लिए खेत में नीले रंग के फसल ट्रैप लगा सकते हैं l

                                        

                      ******************************************************

Created By 

Minal Patni

Agri Advisor 

अधिक जानकारी के लिए कृपया 8050797979 पर व्हाट्सएप्प करें या कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 180030002434 पर मिस्ड कॉल दें l

 _____________________________________________________________

अस्वीकरण: उत्पाद का प्रदर्शन निर्माता के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग के अधीन है। उपयोग करने से पहले उत्पाद  के संलग्न पत्रक को ध्यान से पढ़ें। इस उत्पाद का उपयोग / जानकारी उपयोगकर्ता के विवेक पर है |

                                        ***************************************

                              

20-05-2021

அடிச்சாம்பல்  நோய் பப்பாளியில் ஏற்படும் முக்கிய நோய்களில்  ஒன்று அதை நிர்வகிக்க:

நோய்க்கிருமி:

சூடோபெரோனோஸ்போரா க்யூப்ன்சிஸ் பூஞ்சையால் ஏற்படும் ஒரு பூஞ்சை நோயாகும், மேலும் இது பப்பாளி பயிரின் மிக முக்கியமான இலை வழி  நோய்களில் ஒன்றாகும்.

 

அறிகுறிகள்:

 •  பெரிய அளவிலான புண்கள் முழு இலைகளையும் மூடும் மற்றும் நோயின் தீவிரத்தில் பல முறை இலை உதிர்தல் ஏற்படும்.
 •  ஈரப்பதம் மற்றும் இலை ஈரத்தன்மை  ஸ்போர்கள் எண்ணிக்கையையும் ,புண்களையும் வேகமாக பெருக்குகின்றன, இலைகளின் அடிப்பகுதியில் சாம்பல் நிற நீல நிறத்துடன், கீழே தோற்றமளிக்கும்.
 • அந்தந்த மலர்க்காம்புகளில்  உள்ள மலர்கள் பழுப்பு நிறமாக மாறி கீழே விழும்.

நிர்வகித்தல் :

 • கோசைட் 2gm /ltr அல்லது இன்ஃபினிட்டோ 3ml /ltr அல்லது ஈகுவேசன் ப்ரோ 1ml /ltr அல்லது அக்ரோபேட் கம்ப்ளீட் 4gm /ltr 
    
Created by
J.SEBINA GRACE(Agriculture specialist)

For more information kindly whatsapp on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.


   19-05-2021 

Integrated Pest Control of Thrips in Chilli Crops-

In the crop, this insect suck the juice of soft leaves, buds, stems and fruits, due to which the leaves turn into a bowl shape. The leaves of the entire plant turn yellow when there are more attack.

                             

Integrated Pest Control –

 • Spray Regent 2 ml or Admire 0.3 gm or Alika0.4 gm / liter of water.

                             

 • Spray Econeem plus 10000 ppm 1 ml or Thrips Raze 1-2 ml / liter of water.

                              

 • Can be used blue colour crop Trap or stickers.

                               BIGHAAT BRAND | TAPAS | BLUE STICKY TRAP (22 CM X 28 CM)                                 

 

Created By: 

Minal Patni

Agri Advisor 

 

For more information kindly whatsapp on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

 

 

                                     ******************************************

12-05-2021

 

Biological Pest Management of Diamond Back Moth [DBM] in Cole Crops -

Diamond Back Moth is the main pests of cabbage, cauliflower, broccoli and other Cole crops, its caterpillar eat the leaves by scrapping, slowly damaging the entire plant. Flowers remain small when there is more impact. With reduced production, the market price of affected crops is also less.

                     

 • Remove and destroy all stubbles after harvest of crops.
 • Grow mustard as trap crop at 2:1 ratio (cabbage: Mustard) to attract DBM for oviposition at least 10 days ahead of planting of main crop.
 • Use crop rotation with beans, peas, tomato, melons, and cucurbits.
 • DBM may be controlled by installing the below mentioned Delta Traps and Lures, which is the best way to control and avoid this pest in Cole Crops.

            Delta Trap & Tapas Lure

 •  BACILLUS THURINGIENSIS - DELFIN 1 gm Or Royal Larvend 2 ml Or Tracer 0.3 ml / litre of water.

            Biological control of DBM in cole crops

 

Created By 

Minal Patni

Agri Advisor 

 

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

 

 

 

 

                                        ******************************

 

11-05-2021

వంగ పంట మొవ్వు మరియు కాయ తొలుచు పురుగు నిర్వహణ

మొవ్వు మరియు కాయ తొలుచు పురుగు (ల్యూసినోడ్స్ ఆర్బోనాలిస్) వంగ పంటని నష్ట పరిచే  ప్రమాదకర కీటకం. ఇది అన్ని రకాల వంగ  రకాల మొక్కలని దాడి చేస్తుంది. 

    Brinjal fruit & shoot borer damage

 • మొవ్వు మరియు కాయ తొలుచు పురుగు మొక్క ఎదిగే సమయం లో మొవ్వుని మరియు కాయల దశలో కాయలని ఆశించే అవకాశం ఉంది.
 • వంగ తోటలో పురుగు ఆశించిన కొమ్మ భాగాలు వాలిపోయే ఉంటాయి. వాటిని తుంచి చూస్తే పురుగు కానీ వాటి విసర్జన గమనించవచ్చు.
 • కొమ్మలో మరియు కాయ పైన రంద్రాలలో పురుగు [లార్వే] యొక్క విసర్జన గమనించవచ్చు.

    Brinjal fruit & shoot borer symptoms

 

నిర్వహణ:

 

 • నిరంతరం వంగ పంటను సాగు చేయడం కాకుండ ఇతర పంటలని సాగు చేస్తే కీటకం  దాడి తగ్గించవచ్చు.
 • పురుగు ఆశించిన కాయలను మరియు మొవ్వుల[కొమ్మలు]ని తుంచి కీటకం చనిపోయేలా నాశనం చెయ్యాలి.
 • పంటలో ల్యూసినోడ్స్ ఆర్బోనాలిస్ పురుగు దాడి ఎక్కువ ఆశించినట్లైయితే మొక్కల మొవ్వులో మరియు కాయలలో పురుగు ఎక్కువుగానే ఉంటది, అందుకని మొక్కను వేరుతో సహా పొలం నుండి తీసివెయ్యాలి.

సమగ్ర సస్యరక్షణ చర్యలు:

     మొవ్వు మరియు కాయల పైనా ఉన్న గుడ్లను సంహరించడానికి క్రింది పిచికారీలు ఉపయోగించవచ్చు. వ్యాధి  ఉద్రతని బట్టి 15 రోజులకి ఒకసారి పిచికారీ చేసుకోవలసి ఉంటుంది.

 

లాంబ్డా సీహలోత్రిన్ 5% EC (ఆంప్లిగో లేక అలికా) 0.4మి.లీ/ లీట నీటికి  లేక  బెల్ట్ ఎక్స్పర్ట్ 0.3 మి.లీ / లిట్ నీటికి లేక క్లోరన్తరణిలోప్రోల్ 18.5% SC (కోరాజేన్)- 0.4మి.లీ/ లీట నీటికి లేక క్లోరోపైరిఫొస్ 20% EC (లారా 909) 2 మి.లీ / లిట్ నీటికి + అజాడిరక్టిన్ 10,000ppm (ఏకో నీంప్లస్) మి.లీ/ లీట నీటికి.

 

chemicals to manage brinjal fruit and shoot borer

 

లింగాకర్షక బుట్టలను ఉపయోగించడం:

మొవ్వు మరియు కాయ తొలుచు పురుగు (ల్యూసినోడ్స్ ఆర్బోనాలిస్) తెల్ల రెక్కల పురుగులను నిర్వహించడానికి

   

               Fruit & shoot borer moth

    

 • లింగాకర్షక బుట్టలను వంగ పంటలో ఉపయోగించడం ద్వారా ల్యూసినోడ్స్ ఆర్బోనాలిస్ "మగరెక్కల చిమ్మెట పురుగులను   ఆకర్షించబడతాయి, బుట్టలో ముందే ఉంచిన పురుగు మందు వల్ల  "మగరెక్కల చిమ్మెట చనిపోతాయి. మగ ఆడ చిమ్ముటలు కలిస్తే  మాత్రమే గుడ్డలలో పురుగులు పుడతాయి. మగ  చిమ్మెటలు చనిపోవడం వల్ల ఆడ చిమ్మెటలు 'పురుగుల పుట్టడంలేని' గుడ్లని మాత్రమే
 • వంగ మొవ్వుల ఫై మరియు కాయల పైన పెడతాయి. అప్పుడు మొవ్వు మరియు కాయ తొలుచు దడి తగ్గిపోతుంది.
 • ఎకరానికి 10 నుండి 12 బుట్టల చొప్పున లింగాకర్షక బుట్టలను అమర్చబడాల్సి ఉంటుంది.

     Mechanical control

                                            ******

Created by:

N. Sharmila Reddy (SME)

మరింత సమాచారం కోసం 8050797979 కు కాల్ చేయండి లేదా 180030002434 కు కార్యాలయ సమయంలో 10 AM నుండి 5 PM వరకు మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వండి.   

---------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

____________________________________________

 

10/05/2021

गोभी वर्गीय फसलों में डाइमंड बैक मोथ (हीरक पृष्ठ पतंगा) का जैविक कीट प्रबंधन-

 यह फूल गोभी, पत्ता गोभी और अन्य गोभी वर्गीय फसलों का प्रमुख कीट हैं, इसका लार्वा पत्तियों को खुरचकर खाता हैं, धीरे धीरे पुरे पौधे को नुकसान पहुँचाता हैं l अधिक प्रभाव होने पर फ़सलों का उपज कम हो जाता हैं l उत्पादन कम होने के साथ प्रभावित फसल का बाजार भाव भी कम मिलता हैं l 

 

 • फसलों कटाई के बाद सभी फसल अवशेष को निकालें और नष्ट करें।
 • मुख्य फसल के रोपण से कम से कम 10 दिन पहले डीबीएम को आकर्षित करने के लिए सरसो को 1: 2 (सरसों:गोभी) अनुपात में गोभी के साथ लगाए ।
 • फलियाँ ,मटर, टमाटर,खरबूजे और ककड़ी की खेती कर फसल चक्र अपनाये l

 

 • डीबीएम को नीचे दिए गए डेल्टा ट्रैप्स और ल्यूर को स्थापित करके नियंत्रित किया जा सकता है, जो गोभी वर्गीय फसलों में इस कीट को नियंत्रित करने और बचाने का सबसे अच्छा तरीका हैं।

                Delta Trap and tapas lure

 • बेसिलस थुरीजेन्सिस - डेल्फिन 1 ग्राम / लीटर  या रॉयल लारवेंड 2 मिली / लीटर या ट्रेसर 3 मिली / लीटर पानी का स्प्रे किया जा सकता  हैं।    

 

            Biological control of DBM in cole crops

                                          *******

Created By 

Minal Patni

Agri Advisor 

अधिक जानकारी के लिए कृपया 8050797979 पर कॉल करें या कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 180030002434 पर मिस्ड कॉल दें

 _____________________________________________________________

अस्वीकरण: उत्पाद का प्रदर्शन निर्माता के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग के अधीन है। उपयोग करने से पहले उत्पाद  के संलग्न पत्रक को ध्यान से पढ़ें। इस उत्पाद का उपयोग / जानकारी उपयोगकर्ता के विवेक पर है |

 

         *******

21/04/2021

काकडी मोझॅक विषाणूचे (सीएमव्ही) कुकुरबिट पिकावरील व्यवस्थापन .

 

हा सर्वात सामान्य आणि विध्वंसक विषाणूजन्य रोग आहे जो साधारणतः यंत्राद्वारे किंवा मावा कीटक द्वारे प्रसारित होतो .संक्रमित पाने बिघडतात आणि विकृत होतात. हंगामाच्या सुरुवातीस संक्रमित झालेल्या रोपांची वाढ खुंटते .

या विषाणू मुले फळे बहुतेक वेळेस बेढब, पिवळट, मटकी आणि आकारात कमी होतात .

मावा कीटकांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी तसेच विषाणूजन्य संक्रमणाविरूद्ध वनस्पतींचा प्रतिकार वाढवण्यासाठी खाली खालील जोड्यांची फवारणी केली जाऊ शकते.

पहिली फवारणी :

१. फॉस्किल @ २ एमएल / लिटर + व्ही-बाइंड  ३ एमएल /लिटर + मॅग्नम एमएन 0.५ ग्रॅम / लिटर

 

दुसरी फवारणी

२. टाटामिडा @ 0.५ एमएल / लिटर + वेक्टकोन @५ एमएल / लिटर

 

*************

अधिक जानकारी के लिए कृपया 8050797979 पर कॉल करें या कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 180030002434 पर मिस्ड कॉल दें

 _____________________________________________________________

अस्वीकरण: उत्पाद का प्रदर्शन निर्माता के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग के अधीन है। उपयोग करने से पहले उत्पाद  के संलग्न पत्रक को ध्यान से पढ़ें। इस उत्पाद का उपयोग / जानकारी उपयोगकर्ता के विवेक पर है |

**********

16/04/2021

खीरावर्गीय फसलों में मोज़ेक वायरस का प्रबंधन

यह एक प्रमुख और घातक बीमारी है जो अफिड्स या संक्रमित औजारों द्वारा फैलती है।
प्रभावित पत्तियां डब्बेदार और विकृत हो जाती हैं। विकास चरण के शुरुआत में जो पौधे संक्रमित होते हैं उनका विकास रुक जाता है।

संक्रमित पौधों में फल विकृत, धब्बेदार और आकार में छोटे होते हैं।
अफिड्स को रोकने के लिए नीचे दिए गए संयोजनों का प्रयोग करें
1 st Spray:

2nd Spray:

*************

अधिक जानकारी के लिए कृपया 8050797979 पर कॉल करें या कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 180030002434 पर मिस्ड कॉल दें

 _____________________________________________________________

अस्वीकरण: उत्पाद का प्रदर्शन निर्माता के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग के अधीन है। उपयोग करने से पहले उत्पाद  के संलग्न पत्रक को ध्यान से पढ़ें। इस उत्पाद का उपयोग / जानकारी उपयोगकर्ता के विवेक पर है |

**********

30/03/2021

தென்னை வளர்ப்பில் வெள்ளை ஈக்களின் தாக்கத்தை சுழல் முறையில் நிர்வகிக்க

வெள்ளைஈக்கள் இலையின் சாறை உறிஞ்சி, தேன் துளிகளை வெளிப்படுத்தி  கருப்பு நிற சாம்பல் துகள்களை ஏற்படுத்துகிறது , இறுதியில் பயிர்களின் மகசூலைக் குறைக்கிறது.

தென்னை வளர்ப்பில்  வெள்ளைஈ யை மேலாண்மை செய்ய பயனுள்ள தெளிப்பு:

பெகாசஸ் 1-1.5 கிராம்/l OR செஃபினா  1.5-2 gm/l OR ஒபெரான்  2 ml/l OR மேயோத்தரின்  2ml/l  +  எக்கோ நீம்  பிளஸ்  2 ml/ l

https://www.bighaat.com/collections/whitefly-management

தென்னையில் வெள்ளைஈக்களை கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் ஒட்டும் பொறிகளையும் பயன்படுத்தலாம்.

***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

   ***********

25/03/2021

ಬಳ್ಳಿಜಾತಿಯ ಬೆಳೆಗಳ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ನಂಜು ರೋಗದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ

 

ಮೊಸಾಯಿಕ್ ನಂಜು ರೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ವಿನಾಶಕಾರಿ ನಂಜು ರೋಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಗಿಡಹೇನುಗಳಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ.

ಬಾಧಿತ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಮಚ್ಚೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಮುಟುರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಅಂತದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿಗೆ ತುತ್ತಾದ ಸಸ್ಯಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಸೋಂಕಿಗೆ ತುತ್ತಾದ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಟುಗಳು ಕಂಡುಬಂದು, ವಿಕಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ.

 

ಸಸ್ಯ ಹೇನು ಮತ್ತು ನಂಜು ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು:

ಮೊದಲನೇ ಸಿಂಪಡಣೆ:

 1. ಫಾಸ್ಕಿಲ್ 2 ಮಿಲಿ / ಲೀ + ವಿ-ಬೈಂಡ್ 3 ಎಂಎಲ್ / ಲೀ + ಮ್ಯಾಗ್ನಮ್ ಎಂಎನ್ 0.5 ಗ್ರಾಂ / ಲೀ

ಎರಡನೇ ಸಿಂಪಡಣೆ:

 1. ಟಾಟಾಮಿಡಾ @ 0.5 ಮಿಲಿ / ಲೀ + ವೆಕ್ಟೊಕಾನ್ @ 5 ಮಿಲಿ / ಲೀ

 

*********

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ , ದಯಮಾಡಿ 8050797979 ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ 180030002434 ನಂಬರ್ ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ.

______________________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user. 

*********

23 March 2021

നാളികേരത്തോട്ടത്തിൽ വൈറ്റ്ഫ്ലൈ മാനേജ്മെന്റ് സ്പൈറലിംഗ്

വൈറ്റ്ഫ്ലൈസ് ഇല സ്രവം വലിച്ചെടുക്കുകയും തേൻ മഞ്ഞു രഹസ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് സൂട്ടി പൂപ്പൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

നാളികേരത്തോട്ടത്തിൽ സ്പൈറലിംഗ് വൈറ്റ്ഫ്ലൈ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ സ്പ്രേ:

പെഗാസസ് 1-1.5 ഗ്രാം / ലിറ്റ്  അല്ലെങ്കിൽ സെഫിന 1.5-2 ഗ്രാം / ലിറ്റ്  അല്ലെങ്കിൽ ഒബറോൺ 2 മില്ലി /  ലിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മയോത്രിൻ 2 മില്ലി / ലിറ്റ് + ഇക്കോണീം പ്ലസ് 2 മില്ലി / ലിറ്റ്

 

https://www.bighaat.com/collections/whitefly-management

തേങ്ങയിലെ വൈറ്റ്ഫ്ലൈകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞ സ്റ്റിക്കി കെണികളും ഉപയോഗിക്കാം.

***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

   ***********

22 March 2021

Management of Cucumber Mosaic Virus (CMV) on Cucurbit crops

 

It is the most common and destructive viral disease which is transmitted mechanically by implements and also by Aphids.

Affected leaves gets mottled, distorted and malformed. Plants infected early in the season are severely stunted.

Fruits are often misshapened, mottled, warty and reduced in size.

The below combinations may be sprayed to manage aphids as well as develop resistance to plants against viral infections

1 st Spray:

 1. Phoskill @ 2 ml/L + V-Bind 3ml/L + Magnum Mn 0.5g/L 

2nd Spray: 

 1. Tatamida @ 0.5 ml/L + Wektocon @ 5 ml/L

 

 ***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

---------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

 ***********

20 March 2021

Biological Control of TUTA ABSOLUTA [American pinworm /leaf miner] in Tomato crop

       

TUTA ABSOLUTA commonly called as tuta or uji has become a serious menace for tomato growers. This will affect leaves by feeding from inside the leaf lamina their by affecting photosynthetic activity and on fruits, it will bore and make it inedible.

TUTA ABSOLUTA may be controlled by installing the below mentioned Traps and Lures, which is the best way to control and avoid this pest in Tomato:- 

 TAPAS - IPM TRAP +  TU TOM LURE / TUTA ABSOLUTA PHEROMONE LURE

 

Note: The lures will be always species specific, hence select only appropriate lure for particular pest in your field, otherwise it will not be effective. Here is a new effective Tapas Lure for Tuta absoluta in tomato, which has found to be very effective and economical in managing Tuta absoluta in tomato.  

 

***************

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

 __________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

 **************

 

 

19-03-2021

ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿನೊಣದ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಬಿಳಿನೊಣವು ಗರಿಯ ರಸವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಂಟು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ರವಿಸುವುದರಿಂದ ಕಪ್ಪು ಬೂಸ್ಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ  ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿನೊಣ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಿಂಪಡಣೆ:

ಪೆಗಾಸಸ್ 1-1.5 ಗ್ರಾಂ / ಲೀ  ಅಥವಾ ಸೆಫಿನಾ 1.5- 2 ಗ್ರಾಂ / ಲೀ ಅಥವಾ ಒಬೆರಾನ್ 2 ಮಿಲಿ / ಲೀ ಅಥವಾ ಮಿಯೋಥ್ರಿನ್ 2 ಮಿಲಿ / ಲೀ + ಎಕೋನೀಮ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಮಿಲಿ / ಲೀ

https://www.bighaat.com/collections/whitefly-management

ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿನೊಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನೀವು ಹಳದಿ ಅಂಟು ಬಲೆಗಳನ್ನು(ಟ್ರ್ಯಾಪ್) ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.

*********

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ , ದಯಮಾಡಿ 8050797979 ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ 180030002434 ನಂಬರ್ ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ.

______________________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user. 

*********

16-03-2021

Spiraling Whitefly management in coconut plantation

Whiteflies sucks the leaf sap and secrets honey dew which lead to development of sooty mold finally reducing the yield of crop.

Effective spray for management of Spiraling whitefly in coconut plantation:

Pegasus 1-1.5 gm/l OR Sefina 1.5-2 gm/l OR Oberon 2 ml/l OR Meothrin 2ml/l + Econeem plus 2 ml/ lit

https://www.bighaat.com/collections/whitefly-management

You can also use yellow sticky traps for managing whiteflies in Coconut.

***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

   ***********

15-03-2021

तरबूज और खरबूजा की फसल में फल फटने से बचाएं। 

तरबूज और खरबूज  के फलों  का फटना मुख्य रूप से अनियमित सिंचाई, कैल्शियम, नाइट्रोजन, बोरान की कमी और चिपचिपा तना रोग के   कारण होता है।

फलों का फटना रोकने के लिए, निम्नलिखित रसायनों का उपयोग किया जा सकता है: 

मास्टर 2 ग्राम / लीटर  या फोलियो गोल्ड 2 ग्राम / लीटर या रिडोमेट 0.5 ग्राम / लीटर या कवच 2 ग्राम / लीटर

अधिक रसायनों के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

https://www.bighaat.com/collections/diseases-gummystemblight-chemical

 

*************

अधिक जानकारी के लिए कृपया 8050797979 पर कॉल करें या कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 180030002434 पर मिस्ड कॉल दें

 _____________________________________________________________

अस्वीकरण: उत्पाद का प्रदर्शन निर्माता के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग के अधीन है। उपयोग करने से पहले उत्पाद  के संलग्न पत्रक को ध्यान से पढ़ें। इस उत्पाद का उपयोग / जानकारी उपयोगकर्ता के विवेक पर है |

**********

12-03-2021

धान में भूरी चित्ती रोग को नियंत्रित करे

हम पत्तियों पर कई भूरे रंग के धब्बे देख सकते हैं और स्पाइक /अनाज की बाल पर संक्रमण से धब्बेदार, मुरझाए हुए और खोखले अनाज निकलते हैं।

फसल में होने वाली बीमारी को दूर करने के लिए, हमें बीज उपचार के लिए जाना चाहिए, यह बीज जनित रोग है और निम्नलिखित रसायनों का छिड़काव करके इसे नियंत्रित किया जा सकता है।

धान में भूरी चित्ती रोग को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित रसायनों का उपयोग किया जा सकता है:

 

क्रम संख्या

रासायनिक नाम

उत्पाद का नाम और पानी की प्रति लीटर खुराक

 1

प्रोपिकोनाज़ोल

टिल्ट  @ 0.5 मिली / लीटर , ज़ेरॉक्स @ 2 मिली /लीटर, वेस्पा @ 0.5 मिली / लीटर, तस्पा @ 0.5 मिली / लीटर

2

अजोक्सीस्ट्रोबिन

पाब्लो @ 1मिली /लीटर, अमिस्टर   मिली /लीटर,अमिस्टर टॉप 0.5 मिली /लीटर, कस्टोडिया @ 0.5 मिली /लीटर, लतीफा @ 0.5 मिली /लीटर

3

ट्राईफ्लोक्सीसट्रोबिन

नैटिवो @ 0.5 ग्राम /   लीटर

4

कार्बेन्डाजिम

स्प्रिंट @ 1 ग्राम /   लीटर, कैम्पैनियन @ 1.5-2 ग्राम /   लीटर, साफ @ 1.5-2 ग्राम /   लीटर, बाविस्टिन @ 2.5-3 ग्राम /  लीटर, बेंगार्ड @ 2-2.5 ग्राम / लीटर, बेनफिल @ 2-2.5 ग्राम /   लीटर

 

*************

अधिक जानकारी के लिए कृपया 8050797979 पर कॉल करें या कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 180030002434 पर मिस्ड कॉल दें

 _____________________________________________________________

अस्वीकरण: उत्पाद का प्रदर्शन निर्माता के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग के अधीन है। उपयोग करने से पहले उत्पाद  के संलग्न पत्रक को ध्यान से पढ़ें। इस उत्पाद का उपयोग / जानकारी उपयोगकर्ता के विवेक पर है |

**********

  

11-03-2021

खरबूज आणि टरबूज पिकांमध्ये फळांना होणारे नुकसान टाळा

टरबूज आणि खरबूज पिकामध्ये फळांना होणारे नुकसान मुख्यत: सिंचनाच्या अनियमित / असमान पुरवठ्यामुळे होतो. कॅल्शियम, नायट्रोजन, बोरॉनची कमतरता आणि चिकट स्टेम ब्लाइट रोग.

फळ क्रॅकिंगवर मात करण्यासाठी पुढील रसायने वापरली जाऊ शकतात:

मास्टर 2 ग्रॅम / लिटर  किंवा फोलिओ गोल्ड  2 ग्रॅम / लिटर  किंवा रिडोमेट 0.5 ग्रॅम / लिटर  किंवा कवच 2 ग्रॅम / लिटर.

*************

अधिक जानकारी के लिए कृपया 8050797979 पर कॉल करें या कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 180030002434 पर मिस्ड कॉल दें

 _____________________________________________________________

अस्वीकरण: उत्पाद का प्रदर्शन निर्माता के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग के अधीन है। उपयोग करने से पहले उत्पाद  के संलग्न पत्रक को ध्यान से पढ़ें। इस उत्पाद का उपयोग / जानकारी उपयोगकर्ता के विवेक पर है |

**********

10-03-2021

ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಂದು ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ

ನಾವು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಕಂದು ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತೆನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆಯಾಕಾರದ ಕಂದು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಂಡು, ಕಾಳುಗಳು ಜೊಳ್ಳಾಗಬಹುದು.

 

ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗ ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ನಾವು ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಈ ರೋಗವು ಬೀಜಗಳಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ   ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.

ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಂದು ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು:

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು

ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ

1

ಪ್ರೊಪಿಕೊನೋಜೋಲ್

ಟಿಲ್ಟ್ @ 0.5 ಮಿಲಿ / ಲೀ, ಜೆರಾಕ್ಸ್ @ 2 ಮಿಲಿ / ಲೀ, ವೆಸ್ಪಾ @ 0.5 ಮಿಲಿ / ಲೀ, ತಸ್ಪಾ @ 0.5 ಮಿಲಿ / ಲೀ

2

ಅಜೋಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್

ಪ್ಯಾಬ್ಲೊ @ 1 ಮಿಲಿ / ಲೀ, ಅಮಿಸ್ಟಾರ್ 1 ಎಂಎಲ್ / ಲೀ, ಅಮಿಸ್ಟಾರ್ ಟಾಪ್ 0.5 ಮಿಲಿ / ಲೀ, ಕಸ್ಟೋಡಿಯಾ @ 0.5 ಮಿಲಿ / ಲೀ, ಲತಿಫಾ @ 0.5 ಮಿಲಿ / ಲೀ

3

ಟ್ರಿಫ್ಲೋಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್

ನೇಟಿವೊ @ 0.5 ಗ್ರಾಂ / ಲೀ

4

ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್

ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ @ 1 ಗ್ರಾಂ / ಲೀ, ಕ್ಯಾಂಪನಿಯನ್ @ 1.5-2 ಗ್ರಾಂ / ಲೀ, ಸಾಫ್ @ 1.5-2 ಗ್ರಾಂ / ಲೀ, ಬಾವಿಸ್ಟಿನ್ @ 2.5-3 ಗ್ರಾಂ / ಲೀ, ಬೆಂಗಾರ್ಡ್ @ 2-2.5 ಗ್ರಾಂ / ಲೀ, ಬೆನ್‌ಫಿಲ್ @ 2-2.5 ಗ್ರಾಂ / ಲೀ

 

*********

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ , ದಯಮಾಡಿ 8050797979 ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ 180030002434 ನಂಬರ್ ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ.

______________________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user. 

*********


09-03-2021 

Control Brown spot disease in paddy crop

We can observe numerous brown spots on leaves and infection on spike leads to spotted, discoloured and unfilled grains.

To overcome disease occurrence in the crop, we should go for seed treatment has it is seed borne disease and can be controlled by spraying following chemicals.

Following chemicals can be used to control Brown spot Disease in paddy:

Sl No

Chemical Name

Product Name and dosage per lit of water

1

PROPICONAZOLE

Tilt @ 0.5 ml/ l , Zerox @ 2 ml/l, Vespa @ 0.5 ml/l, Taspa @ 0.5 ml/ l

2

AZOXYSTROBIN

Pablo @ 1ml/l, Amistar 1ml/l, Amistar Top 0.5 ml/ l, Custodia @ 0.5 ml/l, Latifa @ 0.5 ml/ l

3

TRIFLOXYSTROBIN

Nativo @ 0.5 gm/ l

4

CARBENDAZIM

Sprint @ 1 gm/l, Campanion @ 1.5-2 gm/l , Saaf @ 1.5-2 gm/l, Bavistin @ 2.5-3 gm/ l , Bengard @ 2-2.5 gm/l , Benfil @ 2-2.5 gm/l

 

***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

   ***********

  

08-03-2021

కార్భుజా మరియు పుచ్చకాయ పంటల్లో పండ్ల పగ్గులను నివారించండి.

 నీటిపారుదల, కాల్షియం, నత్రజని, బోరాన్ లోపం మరియు బంక కారు తెగులు వ్యాధి యొక్క సక్రమణ  అసాధారణంగా / అసమానంగా సరఫరా చేయడం వల్ల పుచ్చకాయ మరియు కార్భుజా పండ్ల లో పగుళ్లు ఏర్పడతాయి.

 

పండ్ల పగుళ్ళను ఎదుర్కొనడానికి, క్రింది రసాయనాలను ఉపయోగించండి 

 మాస్టర్ 2 gm/l  లేద ఫోలియగోల్డ్  2 gm/l లేద రిడోమెట్ 0.5 gm/l లేద కవచ 2 gm/l.

 

*******************

 

మరింత సమాచారం కోసం దయచేసి 8050797979 కు కాల్ చేయండి [10 AM నుండి 5 PM] లేదా 180030002434 కు మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వండి

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

  

***********

      

07-03-2021

द्राक्ष पिकामध्ये क्षतादी रोगांचे (अँथ्रॅकनोस) व्यवस्थापन करा

  अँथ्रॅकोनोझ हा द्राक्षांचा एक गंभीर रोग आहे आणि सामान्यत: या रोगाला बर्ड्स आइ रॉट म्हणतात, पक्ष्यांच्या डोळ्यांसारखे दिसणारे डाग द्राक्ष फळावर दिसतात.

पानांवर,लहान तपकिरी रंगाचे स्पॉट्स विकसित होतात जे मेदयुक्त शॉट-होल इफेक्ट तयार केल्यावर पडतात.

फळांवर गोल जांभळा डाग विकसित होतो जो नंतर गडद तपकिरी मार्जिनसह मध्यभागी राख राखाडी होतो आणि शेवटी फळं गळून पडते.

द्राक्ष पिकामध्ये अँथ्रॅकोनोझ रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी पुढील रसायने वापरली जाऊ शकतात:

रोको ०.५ g ग्रॅम /लिटर किंवा बाविस्टीन २.५ g ग्रॅम / लिटर किंवा कोकाइड २ ग्रॅम / लिटर किंवा जटायु २ ग्रॅम /लिटर

अधिक रसायनांसाठी खालील लींकवर क्लिक करा:

https://www.bighaat.com/collections/anthracnose-fruit-rot-in-tomato

*************

अधिक जानकारी के लिए कृपया 8050797979 पर कॉल करें या कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 180030002434 पर मिस्ड कॉल दें

 _____________________________________________________________

अस्वीकरण: उत्पाद का प्रदर्शन निर्माता के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग के अधीन है। उपयोग करने से पहले उत्पाद  के संलग्न पत्रक को ध्यान से पढ़ें। इस उत्पाद का उपयोग / जानकारी उपयोगकर्ता के विवेक पर है |

**********

06-03-2021

ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಂದು ಜಿಗಿಹುಳು ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಇಳುವರಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಿರಾ? ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲಿದೆ

ಕಂದು ಜಿಗಿ ಹುಳುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಎಲೆಗಳು ಕಿತ್ತಳೆ-ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ನಂತರ ಕಂದು ಮತ್ತು ಒಣಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು "ಹಾಪರ್ಬರ್ನ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಂದು ಜಿಗಿ ಹುಳು ಹಾವಳಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು:

ಓಡಿಸ್ ಅಥವಾ ಓಶೀನ್ ಅಥವಾ ಆಪಲ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲೈ

ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

https://www.bighaat.com/collections/brown-plant-hopper-control-in-paddy

*********

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ , ದಯಮಾಡಿ 8050797979 ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ 180030002434 ನಂಬರ್ ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ.

______________________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user. 

*********

05-03-2021

धान की फसल में भूरा माहू /ब्राउन प्लांट हॉपर के संक्रमण के कारण उपज में कमी? उपाय

भूरा माहू की ज्यादा जनसंख्या के कारण पत्ते नारंगी-पीले  हो जाते हैं और बाद में भूरे और सूखे हो जाते हैं, इस स्थिति को हॉपर बर्न कहा जाता है।

धान की फसल में भूरा माहू संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित रसायनों का उपयोग किया जा सकता है:

ओडिस या ओशीन  या एप्पल या अप्लाई

अधिक रसायनों के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

https://www.bighaat.com/collections/brown-plant-hopper-control-in-paddy

*************

अधिक जानकारी के लिए कृपया 8050797979 पर कॉल करें या कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 180030002434 पर मिस्ड कॉल दें

 _____________________________________________________________

अस्वीकरण: उत्पाद का प्रदर्शन निर्माता के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग के अधीन है। उपयोग करने से पहले उत्पाद  के संलग्न पत्रक को ध्यान से पढ़ें। इस उत्पाद का उपयोग / जानकारी उपयोगकर्ता के विवेक पर है |

**********

03-03-2021

Facing Yield loss due to Brown Plant Hopper infestation in paddy crop? Solution

High population of brown planthoppers cause leaves to turn orange-yellow later becoming brown and dry and this condition is called HOPPERBURN that kills the entire plant.

Following chemicals can be used to control Brown Plant Hopper infestation in paddy crop:

Odis  OR Osheen OR Apple OR Apply

For more chemicals click below link:

https://www.bighaat.com/collections/brown-plant-hopper-control-in-paddy

***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

   ***********

02-03-2021

टमाटर की फसल में टॉस्पो (टोमैटो स्पॉटेड विल्ट) वायरस को प्रबंधित करें

 

टॉस्पो वायरस का मुख्य कारण खराब पोषण प्रबंधन है और यह थ्रिप्स द्वारा फैलाया जाता है| इसके लक्षणस्वरुप  पत्तियों पर काले धब्बे और फलों  पर पीले छल्ले आते हैं।

सूक्ष्म पोषक तत्वों के सही अनुप्रयोग और टोस्पो वायरस को फ़ैलाने वाले वैक्टर को नियंत्रित करके प्रबंधित किया जाता है|

पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए, आप नीचे दिए गए उत्पादों के छिड़काव के लिए जा सकते हैं:

क्रम संख्या

उत्पादों

 

 

 

 टिप्पणी:

फूल से पहले और फूल के बाद दो बार छिटकाव  करें।

1

 

तापस तेज यील्ड बूस्टर @ 2 मिलि लीटर /लीटर

2

 

इमुएन प्लांट बूस्टर (V-Zyme) @ 2-3 मिलि लीटर /लीटर

3

 

क्रांति @ 2 ग्राम /लीटर

4

 

आहार  प्लांट  नुट्रिएंट (पाउडर) @ 0.25 ग्राम / लीटर

5

प्राइम फास्ट 10 @ 1.5-2  मिलि लीटर /लीटर

6

बोर ग्रोथ प्रोमोटर @ 0.2-0.4मिलि लीटर /लीटर

7

जियोलाइफ नैनो विगोर फूल बूस्टर @ 1 ग्राम / 150-200 लीटर

8

ऑप्टिमस @ 2 मिलि लीटर /लीटर

9

आहार  प्लांट नुट्रिएंट (तरल )@ 2-3 मिलि लीटर /लीटर

10

अम्स्ट्रोंग  @ 2-3 मिलि लीटर /लीटर

 

 

अपनी टमाटर की फसल में थ्रिप्स को नियंत्रित करने के लिए  नीचे दिए गए कीटनाशक का  छिटकाव  करें:      

डेलिगेट   0.9 मिलि लीटर /लीटर या ट्रेसर 0.4 मिलि लीटर /लीटर  या  रीजेंट   2 मिलि लीटर /लीटर या कीफुन 2 मिलि लीटर /लीटर

 

अधिक उत्पादों के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

https://www.bighaat.com/collections/pesticides-for-thrips-in-capsicum

 

*************

अधिक जानकारी के लिए कृपया 8050797979 पर कॉल करें या कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 180030002434 पर मिस्ड कॉल दें

 _____________________________________________________________

अस्वीकरण: उत्पाद का प्रदर्शन निर्माता के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग के अधीन है। उपयोग करने से पहले उत्पाद  के संलग्न पत्रक को ध्यान से पढ़ें। इस उत्पाद का उपयोग / जानकारी उपयोगकर्ता के विवेक पर है |

**********

01-03-2021

ಟೊಮ್ಯಾಟೊ  ಬೆಳೆಯ ಚುಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ನಂಜು (ಟಾಸ್ಪೊ) ರೋಗವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ  ನಿರ್ವಹಿಸಿ

 

ಚುಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ನಂಜು (ಟಾಸ್ಪೊ) ರೋಗಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಕಳಪೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಇದು ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ನುಸಿಯಿಂದ  ಹರಡುತ್ತದೆ. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಮಚ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದರಿಂದ  ಮತ್ತು ಟಾಸ್ಪೊ ವೈರಸ್ ಹರಡುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು, ನೀವು ಕೆಳಗಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಹೋಗಬಹುದು:

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಟಿಪ್ಪಣಿ

1

ತಪಸ್ ತೇಜ್ ಇಳುವರಿ ಬೂಸ್ಟರ್ @ 2 ಮಿಲಿ / ಲೀ

 

 

 

 

ಹೂಬಿಡುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಹೂಬಿಡುವ ನಂತರ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

2

ಇಮ್ಮ್ಯೂನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೂಸ್ಟರ್ (ವಿ- ಜೈಮ್) @ 2-3 ಮಿಲಿ / ಲೀ

3

ಕ್ರಾಂತಿ @ 2 ಗ್ರಾಂ / ಲೀ

4

ಅಹಾರ್ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶ (ಪುಡಿ) @ 0.25 ಗ್ರಾಂ / ಲೀ

5

ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ @ 2-3 ಎಂಎಲ್ / ಲೀ

6

ಆಹಾರ್ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶ (ದ್ರವ) @ 2-3 ಎಂಎಲ್ / ಲೀ

7

ಪ್ರೈಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ 10 @ 1.5-2 ಎಂಎಲ್ / ಲೀ

8

ಬೋರ್ ಗ್ರೋಥ್ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ @ 0.2-0.4 mL / L

9

ಜಿಯೋಲೈಫ್ ನ್ಯಾನೋ ವಿಗೋರ್ ಫ್ಲವರ್  ಬೂಸ್ಟರ್ @ 1 ಗ್ರಾಂ / 150-200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ

10

ಆಪ್ಟಿಮಸ್ @ 2 ಎಂಎಲ್ / ಲೀ

 

ನಿಮ್ಮ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ನುಸಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು :

ಡೆಲಿಗೇಟ್ 0.9 ಮಿಲಿ / ಲೀ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಸರ್ 0.4 ಮಿಲಿ / ಎಲ್ ಅಥವಾ ರೀಜೆಂಟ್ 2 ಮಿಲಿ / ಲೀ ಅಥವಾ ಕೀಫನ್ 2 ಮಿಲಿ / ಲೀ

 

 ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

https://www.bighaat.com/collections/pesticides-for-thrips-in-capsicum

*********

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ , ದಯಮಾಡಿ 8050797979 ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ 180030002434 ನಂಬರ್ ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ.

______________________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user. 

*********

 

27-02-2021

ಟೋಮ್ಯಾಟೊ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಟುಟಾ ಆಬ್ಸೊಲ್ಯುಟಾ (ಅಮೇರಿಕನ್ ಪಿನ್ ವರ್ಮ್) ಕೀಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ

 

ಇತ್ತಿಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟುಟಾ ಆಬ್ಸೊಲ್ಯುಟಾ (ಅಮೇರಿಕನ್ ಪಿನ್ ವರ್ಮ್) ಕೀಟವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೀಟವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕೀಟವು ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ, ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಂಗ ಕೊರೆದು ಹಾನಿಯುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ, ಹಾಗೆ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೊರೆದು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ, ನಂತರ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೊರೆದು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟುಟಾ ಆಬ್ಸೊಲ್ಯುಟಾ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೀಟವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

 

ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪದ್ಧತಿ

ಈ ಕೀಟದ ಬಾಧೆ ಬಾರದೆ ಇರುವಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀವು ಟುಟಾ ಆಬ್ಸೊಲ್ಯುಟಾ ಆಕರ್ಷಕ ಬಲೆಗಳನ್ನು (ನೀರು ಬಲೆ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಅಂಟು ಬಲೆಯನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು) ನೇತುಹಾಕಿದಾಗ ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.

ಸೂಚನೆ: ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 15 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬೆಳೆ ಮೇಲಾವರಣದ ಮೇಲೆ ಎಕರೆಗೆ 8 ರಂತೆ ಟುಟಾ ಆಬ್ಸೊಲ್ಯುಟಾ ಆಕರ್ಷಕ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಕೀಟ ಬಾರದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. 45 ದಿನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಲ್ಯೂರ್ ಅನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕು. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಆಕರ್ಷಕ ಬಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ಕೀಟದ ಬಾಧೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಸಿಂಪರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.   

 

*********

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ , ದಯಮಾಡಿ 8050797979 ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ 180030002434 ನಂಬರ್ ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ.

______________________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user. 

*********

 

 

27-02-2021

మిర్చి పంటలో నల్లి వల్లన వచ్చే ఆకు క్రింది ముడతని నిర్వహించండి

 మిరప పంటపై నల్లి  దాడి చేయడం వల్లన  ఆకులు  క్రిందకి ముడుచుకుంటాయి    మరియు మొక్కల పెరుగుదలను నిలిపి వేస్తుంది.

 

మిరప పంటలో ఆకు క్రింది ముడతను నిర్వహించడానికి క్రింది రసాయనాలను ఉపయోగించండి

 

సంఖ్య.

మిటీసైడ్/ అకెరిసైడీ                       

రసాయనల పేరు                                              

ఒకలీటర్ నీటికి మోతాదుల్లో పిచికారీ 

1

ఓమిటే

ప్రోపర్గైట్57% ఈసి

2 mL

2

మేడిన్

హెక్సీతిఅజివ్స్4.45 %

1 -1.5 mL

3

ఒబెరోన్

స్పిరోమెసిఫెన్22.9 %ఎస్సి

1-1.5 mL

4

అబాసిన్

అబామేకటిన్ 1.9% ఈసి

1 mL

*******************

 

మరింత సమాచారం కోసం దయచేసి 8050797979 కు కాల్ చేయండి [10 AM నుండి 5 PM] లేదా 180030002434 కు మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వండి

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

  

***********

26-02-2021

Management of Tuta absoluta (American pin worm) in Tomato

In the present days, Tuta absoluta is becoming a very serious problem for tomato cultivation in the country. This pest is going to infest crop from initial stage by mining leaves, shoots, flowers till harvesting by boring into fruits and feeding the internal content. This is how it cause major and economic loss of crop. 

 

Preventive measure:

Biological method of erecting Tuta absoluta pheromone lure in traps (either in Sticky trap or Water Trap) can be taken up for preventing the infestation of Tuta absoluta in Tomato.

Note: Install pheromone traps just above the crop canopy from 15 days after transplanting @ 8 numbers per acre for effective control of this pest. Change the lures for every 45 days for best results. Clean the pheromone traps and remove collected insects every week. Using this pheromone traps we can avoid the incidence or infestation of this pest on tomato crop.         

 

After infestation for effective management of this pest the below spraying can be taken up @ 7 days interval:

1st spray: Benevia @ 2mL/L + Wektocon (Neem Oil) @ 3-5 mL/L

 

2nd spray: Abacin @ 1mL/L + Wektocon (Neem oil) @ 3-5 mL/L

 

***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

   ***********

 

 

26- 02- 2021

Manage TOSPO (Tomato Spotted Wilt) Virus in Tomato Crop

Main cause for the TOSPO virus is Poor Nutrient Management and is transmitted by Thrips. Symptoms black patches on the leaves and yellow concentric rings on the fruit.

 

Managed by correct application of Micronutrients and by controlling the vectors transmitting the TOSPO virus.

To overcome Nutrient deficiency, you can go for spraying of below given products:

SI. No.

Products

Note

1

Tapas Tej Yield Booster @ 2 mL/L

 

 

 

 

Spray twice before flowering and after flowering. 

2

Imuen Plant Booster (V-Zyme) @ 2-3 mL/L

3

Karnti @ 2gm/L

4

Ahaar Plant Nutrient (Powder) @ 0.25 gm/L

5

Amstrong @ 2-3 mL/L

6

Ahaar Plant Nutrient (Liquid) @ 2-3 mL/L

7

Prime Fast 10 @ 1.5-2 mL/L  

8

BOR growth promoter @ 0.2-0.4 mL/L

9

Geolife Nano Vigore flower booster @ 1gm/150-200 Lit of water

10

Optimus @ 2mL/L

 

To control Thrips in your tomato crop, spray given below insecticides:

Delegate 0.9 ml/ l OR Tracer 0.4 ml/ L OR Regent 2 ml/l OR Keefun 2ml/l

 

For more products click below link:

https://www.bighaat.com/collections/pesticides-for-thrips-in-capsicum

 

***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

   ***********

24- 02-2021

मिर्च की फसल में व्यापक माइट (घुन) के हमले के कारण लीफ कर्ल ( पत्तो  का मुड़ना) का प्रबंधन करें

मिर्च की फसल पर चौड़े घुन / ब्रॉड माइट  के हमले से पत्तियों पीछे से मुड़ने लगती है और पौधे की वृद्धि रुक जाती है।

 घुन के कारण हुए लीफ कर्ल का प्रबंधन करने के लिए निम्नलिखित रसायनों का उपयोग किया जा सकता है:

क्रम संख्या

माईटीसाइड / ऐरीडीसाइड

रासायनिक नाम

स्प्रे के लिए प्रति लीटर पानी में

1

ओमाइट

प्रोपरगाइट 57% ईसी

2 मिलि लीटर

2

मैडेन

हेसिथिअजोसे 4.45%

1 -1.5  मिलि लीटर

3

ओबेरॉन

स्पिरोमिसिफेन 22.9%  (एस. सी  )

1-1.5 मिलि लीटर

4

अबासिन

एबामेक्टिन 1.9% ई.सी

1 मिलि लीटर

 

*************

अधिक जानकारी के लिए कृपया 8050797979 पर कॉल करें या कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 180030002434 पर मिस्ड कॉल दें

 _____________________________________________________________

अस्वीकरण: उत्पाद का प्रदर्शन निर्माता के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग के अधीन है। उपयोग करने से पहले उत्पाद  के संलग्न पत्रक को ध्यान से पढ़ें। इस उत्पाद का उपयोग / जानकारी उपयोगकर्ता के विवेक पर है |

**********

23-02-2021

खरबूज आणि टरबूज पिकामध्ये फुलांची संख्या वाढवा.

खरबूज आणि टरबूज हे महत्त्वाचे पीक आहे, जिथे उत्पादन प्रामुख्याने मादी फुलांच्या संख्येवर अवलंबून असते. त्यांना वाढविण्यासाठी, खालील उत्पादने वापरली जाऊ शकतात.

पुढीलपैकी कोणत्याही उत्पादनांचा वापर केल्याने आपल्या खरबूज आणि टरबूज पिकांमध्ये फुलांची वाढ होऊ शकते आणि चांगल्या प्रतीच्या फळांसह जास्त उत्पन्न मिळेल.

SI. No.

Products

Note

1

Tapas Tej Yield Booster @ 2 mL/L

 

 

 

 

फुले येण्याचा आधी आणि फुलांच्या नंतर दोनदा फवारणी करावी.

2

Imuen Plant Booster (V-Zyme) @ 2-3 mL/L

3

Kranti @ 2gm/L

4

Ahaar Plant Nutrient (Powder) @ 0.25 gm/L

5

Amstrong @ 2-3 mL/L

6

Ahaar Plant Nutrient (Liquid) @ 2-3 mL/L

7

Prime Fast 10 @ 1.5-2 mL/L  

8

BOR growth promoter @ 0.2-0.4 mL/L

9

Geolife Nano Vigore flower booster @ 1gm/150-200 Lit of water

10

Optimus @ 2mL/L

 

 

*************

अधिक जानकारी के लिए कृपया 8050797979 पर कॉल करें या कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 180030002434 पर मिस्ड कॉल दें

 _____________________________________________________________

अस्वीकरण: उत्पाद का प्रदर्शन निर्माता के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग के अधीन है। उपयोग करने से पहले उत्पाद  के संलग्न पत्रक को ध्यान से पढ़ें। इस उत्पाद का उपयोग / जानकारी उपयोगकर्ता के विवेक पर है |

**********

23-02-2021

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಜೇಡ ನುಸಿ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗುವ  ಎಲೆ ಮುಟುರು ರೋಗವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ

 ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಜೇಡ ನುಸಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುರುಟಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ.

 

ಜೇಡ ನುಸಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಹಾಗುವ ಎಲೆ ಮುಟುರು ರೋಗವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು:

 

ಕ್ರ . ಸಂಖ್ಯೆ.

ಮೈಟಿಸೈಡ್ / ಅಕಾರಿಸೈಡ್

ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು

ಸಿಂಪಡಣೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ

1

ಓಮೈಟ್

ಪ್ರೊಪಾರ್ಗೈಟ್ 57% ಇಸಿ

2 mL

2

ಮೇಡನ್

ಹೆಕ್ಸಿಥಿಯಾಜಿಯಾಕ್ಸ್ 4.45%

1 -1.5 mL

3

ಒಬೆರಾನ್

ಸ್ಪಿರೋಮೆಸಿಫೆನ್ 22.9% ಎಸ್ಸಿ

1-1.5 mL

4

ಅಬಾಸಿನ್

ಅಬಾಮೆಕ್ಟಿನ್ 1.9% ಇಸಿ

1 mL

 

*********

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ , ದಯಮಾಡಿ  

8050797979 ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ 180030002434 ನಂಬರ್ ಗೆ 

ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ.

______________________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user. 

*********

22 -02-2021

కార్భుజా మరియు పుచ్చకాయ పంటల్లో పండ్ల పగ్గులను నివారించండి

 నీటిపారుదల, కాల్షియం, నత్రజని, బోరాన్ లోపం మరియు బంక కారు తెగులు వ్యాధి యొక్క సక్రమణ  అసాధారణంగా / అసమానంగా సరఫరా చేయడం వల్ల పుచ్చకాయ మరియు కార్భుజా పండ్ల లో పగుళ్లు ఏర్పడతాయి.

 

పండ్ల పగుళ్ళను ఎదుర్కొనడానికి, క్రింది రసాయనాలను ఉపయోగించండి :

మాస్టర్ 2 gm/l  లేద ఫోలియగోల్డ్  2 gm/l లేద రిడోమెట్ 0.5 gm/l లేద కవచ 2 gm/l.        

 

*******************

 

మరింత సమాచారం కోసం దయచేసి 8050797979 కు కాల్ చేయండి [10 AM నుండి 5 PM] లేదా 180030002434 కు మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వండి

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

  

***********