టొమాటో మరియు బంగాళాదుంప పంటలలో ప్రాణాంతకమైన ఆకు మాడు తెగులు(Late blight) ఎదుర్కోవటానికి సిద్ధం అవ్వండి

            Late blight in tomato crop

టమోటా మరియు బంగాళాదుంప  పంటలలో ఆకు మాడు తెగులు ఫ్యటోపితోరా ఇంఫెస్టన్స్ [PHYTOPHTHORA INFESTANS] శిలీంధ్రం  వల్ల సంభవిస్తుంది మరియు ఇది అనియంత్రితమైతే 80% వరకు పంట నష్టాన్ని కలిగించగలదు.  చల్లని మరియు తడి అధికంగా ఉండే కాలలో ఈ వ్యాధి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది.

    Late blight

ఆకు మాడు తెగులు వ్యాధిని నియంత్రించడానికి మరియు నిర్వహించడానికి రైతులు అదనపు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. టమోటా మరియు బంగాళాదుంప పంటలపై వ్యాధికారక ఆకు మాడు తెగులు వ్యాధి సంభవించడం, వ్యాధి వ్యాప్తించడం మరియు వ్యాధి అభివృద్ధిని తగ్గించడానికి నివారణ చర్యలు సహాయపడతాయి.

    Late blight infection in Potato crops

టమాటో పంటలో ఆకు మాడు వ్యాధి కలిగినప్పుడు ఆకుల పైన మరియు కాయల పైన లక్షణాలు కనపడక పోవచ్చు, కానీ కాయలు
రాలిపోవడం ఎక్కువుగా ఉంటది. అందుకని వ్యాధి తగిలిన తగలకపోయిన చల్లని వాతావరణం కాలాల్లో తగిన శిలింద్ర నాశకాలు 7 రోజులకి ఒక్కసారి పిచికారీ చేస్తే పంట నష్టాన్ని తగ్గించవచ్చు.

 Late blight disease on Tomato fruit dropping

పంటలలో మొక్కల మధ్య విస్తృత అంతరం, పంటలకు సమతుల్య పోషణ కార్యక్రమం,  సమర్థవంతమైన కలుపు నిర్వహణ పద్ధతులు, వ్యాధి లేని విత్తన పదార్థాల ఎంపిక మరియు సరైన పంట వ్యాధి నియంత్రణ వ్యూహాలు ప్రాణాంతకమైన ఆకు మాడు తెగులు  మరియు ఇతర వ్యాధులు లేకుండా పంటను పండించడానికి సహాయపడతాయి.

                         Nutrient management for late blight disease on Tomato

ఆకు మాడు తెగులు వ్యాధిని రైతులు రసాయనాల మరియు జీవి మందులతో పిచికారీతో నిర్వహిస్తారు.  వివిధ రకాల మరియు వివిధ రకాల శిలీంద్ర సంహారిణులతో ఉపయీగించి ఆకు మాడు తెగులు వ్యాధిని టొమాటో మరియు బంగాళాదుంప పంటలలో నిర్వహణ చేస్తారు.

    Late blight2jpg Late blight2jpg

టొమాటో మరియు బంగాళాదుంప పంటలలో ప్రాణాంతకమైన ఆకు మాడు తెగులు నియంత్రణ వ్యాధి యొక్క తీవ్రత మరియు  సమగ్ర వ్యాధి నిర్వహణ పద్ధతుల ఆధారంగా నిర్వహించాల్సి ఉంటది

క్ర.   నం

ఉత్పత్తుల స్వభావం

ఉత్పత్తుల కలయికలు

1

వ్యాధి ప్రారంభ వృద్ధి  దశలో సిస్టమిక్  శిలీంద్రనాశకాలను పిచికారీ చేయవచ్చు

మెటలాక్సిల్ 35 % [క్రిలాక్సిల్ లేదా క్రిలాక్సిల్ పవర్రి or డోమెట్] - 0.5 గ్రా/లీ నుండి 1 గ్రా/లీ నీటీలో కలిపి పిచికారీ చెయ్యాలి

 

  Late blight control at early disease invasions stage

 

 

క్ర.   నం

ఉత్పత్తుల స్వభావం

ఉత్పత్తుల కలయికలు

2

ప్రారంభ వ్యాధి ప్రారంభ వృద్ధి దశలో తాకు శిలీంద్ర సంహారిణులను(కాంటాక్ట్ ఫంజీసైడ్స్) పిచికారీ చేయవచ్చు

మాంకోజెబ్ [ఇండోఫిల్ ఎం - 45 or డైథెన్ - ఎం - 45 ...  మొదలైనవి, లేదా  క్లోరోథాలోనిల్ [ఇషాన్, కవచ్, జటాయు] లేదా కాపర్ ఆక్సీ క్లోరైడ్ [బ్లిటాక్స్, బ్లూ కాపర్, బోరోగోల్డ్] లేదా కాపర్ హైడ్రాక్సైడ్ [కొసైడ్] 2 - 2.5 గ్రా/ లీ లేదా కాపర్ ఈ డి టి ఎ [నీల్ సియు]  - 0.5 గ్రా ప్రతి లీటర్ నీటిలో కలిపి పిచికారీ

 Late blight control at early disease invasions stage Contact fungicides

 

 

క్ర.   నం

ఉత్పత్తుల స్వభావం

ఉత్పత్తుల కలయికలు

3

వ్యాధి అభివృద్ధి చెందుతున్న దశలో,  సిస్టమిక్ + కాంటాక్ట్ శిలింద్ర నాశకాల మిశ్రమం చేసి పిచికారీ చేయవచ్చు

·    డైమెథోమోర్ఫ్ (అక్రోబాట్) 1 గ్రా + మాంకోజెబ్ [ఇండోఫిల్ M-45, డైథెన్ M-45]  లేదా   క్లోరోథలోనిల్ [ఇషాన్, కవచ్, జటాయు] లేదా ప్రొనిపెబ్ [ఆంట్రాకోల్, సానిపెబ్] – 2 గ్రా ప్రతి లీటర్ నీటిలో కలిపి పిచికారీ చెయ్యాలి

·    డైఫెనోకోనజోల్ [స్కోర్] 0.5 mL/L+ క్లోరోథాలోనిల్ [ఇషాన్, కవచ్, జటాయు]  2 గ్రా ప్రతి లీటర్ నీటిలో కలిపి పిచికారీ చెయ్యాలి

 Late blight control at early disease invasions stage systemic and contact fungicides1     Late blight control at early disease invasions stage systemic and contact fungicides2

 

క్ర.   నం

ఉత్పత్తుల స్వభావం

ఉత్పత్తుల కలయికలు

4

వ్యాధి తీవ్రంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దశలో కలయిక (కాంబో) ఉత్పత్తులు పంటల పై పిచికారీ చెయ్యాలి

·       మెటలాక్సిల్ 8% + మాంకోజెబ్ [రిడోమిల్ గోల్డ్, జె యు - రిడోమిల్, మాస్టర్, క్రిలాక్సీల్ - 72]

·       ఫేమక్సోడాన + సైమోక్సనిల్  [ఈక్యేషన్  ప్రో]

·       సైమోక్సనిల్ 8% + మాంకోజెబ్ 64% [కర్జేట్]

·       మెటిరామ్ 44% + డైమెథోమోర్ఫ్ 9% [అక్రోబాట్ కంప్లీట్ ]

·       ఆమెటోక్ ట్రేడిన్ 27% + డైమెథోమోర్ఫ్ [జ్యామ్ప్రా]

·       ఫ్ల్యూపికేలీడ్ 4.44% + ఫోసెటైల్ - ఏ ఎల్  [ప్రొఫైలర్]

·       ఇప్రోవాలికార్బ్ + ప్రొపినేబ్ [మెలోడీ డ్యూ]

·       ఫ్లూయోపికోలైడ్ + ప్రొపామోకార్బ్ హైడ్రోక్లోరైడ్ [ఇన్ఫినిటో]

·       క్రెసోక్సిమ్ - మిథైల్ 15 % + క్లోరోథాలోనిల్ [సార్థక్]

·       క్లోరోథాలోనిల్ + మెటలాక్సిల్- M [ఫోలియో గోల్డ్]

 

   Combo products for late blight disease control 1

    Combo products for late blight disease control 4

     Combo products for late blight disease control 3    Combo products for late blight disease control 2

 

 

క్ర.   నం

ఉత్పత్తుల స్వభావం

ఉత్పత్తుల కలయికలు

5

జీవిలు (బయోలాజికల్ ఏజెంట్లు) ఆకు మాడు వ్యాధిని నియంత్రించవచ్చు, బ్యాక్తీరియా మరియు శిలింద్రాలు లాక్ మాడు వ్యాధికారకాలను కలిగించే ఫ్యటోప్తొర ఇన్ఫెస్టన్స్ శిలింద్రాన్ని తిని నాశనం చేయగలవు!

·    ట్రైకోడెర్మా విరిడే [ఎకోడెర్మా, నిసర్గ, సంజీవిని, ట్రీట్, ఆల్డర్మ్, ట్రికామాక్స్, ఫంగఫ్రీ ,బైయో క్యూర్ - ఎఫ్ ]

·    సూడోమోనాస్ ఫ్లోరోసెన్స్ [అల్మోనాస్, ఎకోమోనాస్, స్పాట్, బాక్ట్‌వైప్, బైయో క్యూర్ - బి , సుడోమాక్స్]

·     

·    బాసిల్లస్ సబ్‌టిలిస్, [మైల్‌డౌన్, అబాసిల్, మల్టీప్లెక్స్ బయోజోడి, మిలాస్టిన్ - K]

 

    Biological agents to control late blight disease in potato and tomato1

     Biological agents to control late blight disease in potato and tomato 3

 

అత్యంత ప్రభావవంతమైన శిలీంద్రనాశకాల వాడకంతో మాత్రమే ఆకు మాడు వ్యాధి సమర్థ నియంత్రణ సాధ్యమవుతుంది.

---

K SANJEEVA REDDY

LEAD Agronomoist

                      ************************************

మరింత సమాచారం కోసం  8050797979 నంబర్‌కు కాల్ చేయండి [ఆఫీసు వేళల్లో 10: 00 AM  నుండి 5 PM వరకు]  లేదా 180030002434 న మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వండి

_____________________________________________________
Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.


Leave a comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


Explore more

Share this