ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಡುವ ಮುನ್ನ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಿಂಪಡಣೆಗಳು

ಮಾವಿನ ಮರಗಳು ಮಂಜು ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಜನವರಿ ಮೊದಲ ವಾರದವರೆಗೆ ಹೂಬಿಡುತ್ತವೆ . ಮಾವಿನ ಹೂಗೊಂಚಲು ಅದರ ಸಿಹಿ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ ಬೂದಿ ರೋಗ ಮತ್ತು ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

  Mango flowering.


  ಹೂಬಿಡುವಿಕೆಯು ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಗುವುದರಿಂದ, ಬೂದಿ ರೋಗವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್(ಮಚ್ಚೆ ರೋಗ ) ಮಾವಿನ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಗವಾಗಿದೆ.

  Fruit setting in Mango.

  ಮಾವಿನ ರೈತರಿಗೆ ಬೂದಿ ರೋಗವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೆಲವು ಸಿಂಪಡಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

  ಮೊದಲ ಸಿಂಪಡಣೆ : ಹೂಬಿಡುವ ಮೊದಲು

  ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಲ್ಫರ್ 2 ಮಿಲಿ /ಲೀ  + ಟಾಟಾಫೆನ್ 2 ಮಿಲಿ /ಲೀ  + 13:00:45 - 3 ಗ್ರಾಂ /ಲೀ + ನಾಗಸ್ಥ – 0.25 ಮಿಲಿ /ಲೀ

  Chemicals used for spraying to Mango crop before flowering

   

  ಎರಡನೇ ಸಿಂಪಡಣೆ  : ಹೂಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

  ಬೂನ್ 2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ+ ಅಸಟಾಫ್ 2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ + ಅಲ್ಬೋರ್ 1 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ + ಇಮ್ಯೂನ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ 3 ಮಿಲಿ/ಲೀ + ನಾಗಸ್ಥ – 0.25 ಮಿಲಿ/ಲೀ

  Chemicals to be sprayed for Mango crop after flowering

  ******************

  Image courtesy: Google

  ******************

  Original blog by:

  Mr. Sanjeev Reddy

  lead agronomist

  ********************

  Translation by:

  Mrs. Kavyashree C.N

  Subject Matter Expert, Bighaat

  _______________________________________________________________

  Disclaimer: The performance of the product(s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s) /information is at the discretion of user.


  Leave a comment

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


  Explore more

  Share this